Mexaniki

Mexanik musiqi alətləri (musiqi maşınları) - texniki daşıyıcılarda sabitlənmiş musiqi çalmaq üçün nəzərdə tutulmuş musiqi alətləri. Belə alətlər üçün məlumat daşıyıcıları kimi silindrlər, disklər, ətir və ətirlərdən istifadə edilə bilər. Mexanik alətdən istifadə edərək musiqi ifa etmək üçün, bir qayda olaraq, xüsusi musiqi bilikləri tələb olunmur.