İdiofonlar

İdiofon (yunan. Ἴδιος - onun + yunan. Φωνή - səs) və ya çirkləndirici alət - musiqi aləti, alətin gövdəsində və ya onun bir hissəsində ilkin gərginlik və ya sıxılma səsi tələb olunmayan səs mənbəyi. (uzanmış simli və ya simli və ya uzanan simli membranlar). Bu musiqi alətlərinin ən qədim növüdür. İdiofonlar dünyanın bütün mədəniyyətlərində mövcuddur. Onlar əsasən ağac, metal, keramika və ya şüşədən hazırlanır. İdiofonlar orkestrin ayrılmaz hissəsidir. Beləliklə, membranlı nağaralar istisna olmaqla, əksər şok musiqi alətləri idiofonlara aiddir.