zərbə

Zərb alətləri - zərb və səs-küylü musiqi alətləri standart nağara dəstinə və ya orkestrin əsas nağaralarına daxil olmayanlar. Bu cür alətlər mühüm rol oynayır, hissənin və bütövlükdə bütün kompozisiyanın ritmində xüsusi əhval-ruhiyyə və rəngarənglik yaradır. Zəng səsləri, cingiltilərin, kastanetlərin və qavalların səsi - bunlarsız müasir musiqini təsəvvür etmək mümkün deyil. Qaf, bonqo, marakas, taxta qaşıqlar, kastanetlər kimi etnik zərb alətlərini özündə birləşdirən etnik zərb alətləri bir çox xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə böyük təsir göstərir, onların şəxsiyyətini yaradır.

    Heç nə tapılmadı!

    Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.