Musiqi Şərtləri – X
Musiqi Şərtləri

Musiqi Şərtləri – X

Xilofono (İtalyan ksilofonu) – ksilofon
ksilofon (Alman ksilofonu), ksilofon (fransızca ksilofon, ingiliscə zaylefoun) – ksilofon
Ksilorimba (ingiliscə – Amer. Zailerimba) – xylorimba (zərb aləti)

Cavab yaz