Musiqi Şərtləri – T
Musiqi Şərtləri

Musiqi Şərtləri – T

Tablet (İngilis dili tebleyche), Tablotur (Alman tablosu), Tabulatura (Latın tablaturası), Cədvəl (Fransızca tablatura) – tablatura: 1) instrumental musiqinin hərf və rəqəmlərlə yazılması sistemi; 2) Meistersingersin musiqi və poetik əsərlərinin qurulması qaydaları
Masa (Fransız masası) – simli alətlərin yuxarı səs lövhəsi və arfanın səs lövhəsi; pres de la masa (près de la table) – səs lövhəsində [oynamaq] (arfa üçün göstəriş)
masa (Fransız tablosu) – şəkil; tablo musiqili
( skorbord musiqili) – musiqili
şəkil(İngilis teibe) – qaval (Provencal nağara)
Tace (bu. tache), Tacet (lat. tatset) – uzun fasilənin göstəricisi; sözün əsl mənasında səssizdir
Takt (ingiliscə tekt), tactum (lat. tactum), tactus (tactus) – ölçü
Tafelmusik (Almanca tafelmusik) – stolüstü musiqi
Quyruq (İngiliscə quyruq) – notda quyruq
Quyruq qapısı (İngiliscə quyruq qapısı) – New Orleans Jazz-da trombonda ifa tərzi
Boy (Fransız Tay dili) – 1) tenorun köhnə adı (səs); 2) musiqi alətinin tenor reyestri; 3) tenor viola; 4) ölçüsü [in
alət ] eyni ilə simli lövhə
saat(almanca nəzakət) – nəzakət; im Takt (döyürəm) – döyünməyə
Taktart (Almanca taktart) – ölçü, metr
Taktenstrich (Alman taktenshtrih), Taktstrich (təkşrih) – bar xətti
Taktieren (Almanca taktiren) – saat
Taktmäßig (Almanca taktmessikh) – ritmik, ritmlə
Taktmesser (Almanca taktmesser) – metronom
Taktstock (Alman tactstock) – dirijorun dəyənəyi
Taktteil (Almanca taktayl) – ölçü döyüntüsü
Taktvorzeichnung (Alman taktforzeichnung), Taktzeichen (taktsayhen) – açarda sayğac təyinatı
Danışıq film (İngiliscə çəkilmiş film), Danışan film(film götürdü) – səsli film; sözün əsl mənasında
Tallone (bu. tallone), Talon (fr. Talon) – yay bloku; al Tallone (bu, al Tallone), du talon (fr. du talon) – yayda [oynamaq]
Tamburu bloklayın (fr. tənbur) – nağara
Tambur və sürtünmə (fr. tənbur və friksyon) – zərb aləti (nəm barmağın pərdəyə yüngül sürtünməsi ilə səs çıxarılır)
Tambour à grelots (fr. tanbur a grelo), Tambur de bask (tanbur de basque) – dəf
Tambur de bois (fr. tanbur de bois) – taxta qutu (zərb aləti)
Tambur de Provence (fr. Tanbur de Provence)Provençal Ttambourin (Tanburen Provence) - qaval (Provence nağara)
qaval (Fransızca tanburen) – qaval: 1) Provans nağara; 2) köhnə Provans rəqsi
Pambıq (ing. tamberin) – qaval
Tambur hərbçisi (fr. tanbur militaire) – hərbi nağara
Tambur ovucu (fr. tənbur rulan) – silindrik (fransızca) nağara
Tembrsiz tambur (fr. tənbur san tembri) – simsiz nağara
Tambur voile (fr. tənbur voile) – parça ilə örtülmüş nağara
Tambur avec turş
tənbur avec sourdin ) – lal olan nağaraTamburo basko (tamburo basco) – qaval
Tamburin (Alman dəf), Tamburino (it. tamburino) – qaval
nağara (it. tamburo) – nağara
Tamburo və rullo (it. tamburo a rullo), Tamburo rullante (tamburo rullante), Tamburo vecchio (tamburo vecchio) – silindrik (fransızca) nağara
Tamburo koperto (it. tamburo coperto) – parça ilə örtülmüş nağara
Tamburo con sordino (tamburo con sordino) – səssiz nağara
Tamburo di legno (it. tamburo di legno) – taxta qutu (zərb aləti); kimi ağac
Tamburo di legno africano(tamburo di legno africano) – ağac, nağara (Afrika)
Tamburo di Provenza (bu, tamburo di Provenza), Tamburo sübut (tamburo provenzale) – qaval (sübut edilmiş. nağara)
Tamburo militare (it. tamburo militare) – hərbi nağara
Tamburo pikkolo (it. tamburo piccolo) – tələ nağara nağara
scordato ( o . nağara scordato) – nağarasız strings İspan tanqosu) – ispan-kuba mənşəli rəqs Bu qədər (İtalyan tanto) – nə qədər, nə qədər, nə qədər; tanto olmayan (qeyri-tanto) – çox deyil;
allegro non tanto (allegro non tanto) – tezliklə deyil
rəqs (Alman rəqsi) – rəqs
Tanzlied (Alman rəqs lideri) – rəqs mahnısı
Tanzmäßig (Alman rəqs massihi) – rəqsin təbiətində
Kağız (Fransız lenti) – 1) zərb alətində ifa; 2) pianoda çox yüksək səslə çalın
Tapeur (Fransız taper) – tapper (pianoçu müşayiət edən rəqslər)
mərhələ (it. tappa) – mantar (fleytada)
Täppisch (alman teppiş) – yöndəmsiz [Mahler. 9 nömrəli simfoniya]
Taquinerie (fr. takineri) – sataşmaq; avec taquinerie (avek takineri) – həvəslə
Tarantella (it. tarantella) – Neapolitan rəqsi
Tardando(it. tardando) – sürəti azaltmaq, gecikdirmək; kimi ritardando
Gecikmə (it. Tardan) – yavaşlıq; con tardanza (con tardanese), gec (tardo) – yavaş-yavaş
Taschengeige (Alman tashengeige) – kiçik 3 simli skripka; sözün əsl mənasında cib skripkasıdır
Taschenpartitur (Alman taschenparti turu) – cib hesabı
klaviatura (Almanca tastatur) – klaviatura
Dad (Alman dadı) – açar
Dad aləti (Almanca tasteninstrument) – klaviatura aləti
Dadlı (İtalyan tasti) – simli çalğı alətləri üçün ladlar
Klaviatura (it. Tastiera) – 1) klaviatura; 2) simli alətlər üçün boyun;sulla tastiera (sulla tastiera) – boyunda [oynamaq] (kamanlı alətdə)
Dadlı luce (it. tastiera per luche) – yüngül klaviatura (Skryabin tərəfindən Prometey partiturasına daxil edilmiş alət)
Dadmaq (it. tasto) – 1) açar; 2) simli alətlər üçün boyun; düyməsinə (sul tasto) – boyunda [oynamaq] (kamanlı alətdə)
Tasto solo (it. tasto solo) – akkordsuz rəqəmsal bas çalın
Tatu (bu. döymə) – döymək
Tavola armonica (it. tavola armonica) – rezonanslı göyərtə ; presso la Tavola (presso la tavola) – səs lövhəsində [oynamaq] (arfa üçün göstəriş)
Deum (Latın te deum) – Katolik tərənnümü – “Sən, Tanrı”
teatr (it. teatro) – teatr
Teatro liriсо (teatro lirikası) – musiqili teatr
Alman (it. tedesco) – Alman; alia tedesca (alla tedesca) – alman ruhunda
hissə (Alman quyruğu) – 1) hissə; 2) bölüşmək (ölçmək)
Pay (Tailen) – bölmək
Teilton (Alman Tailton) –
Mövzu overtone (It. Tema) –
Tempera mövzusu (It. Tempera) –
Temperament tembr (ingilis temperamenti), Mizaç (Fransız tanperaman), Mizaç (it. temperamento) – 1) temperament; 2) temperament
Ədviyyat (it. temperando) – nizamlayıcı, yumşaldıcı
Temperare(Bu xasiyyətli), xasiyyətli (Fransız tanpere), Temperen (Almanca temperiren) – xasiyyət
Sərt (It. temperato) – orta dərəcədə
Temperatur (Alman temperaturu) – temperament
mülayim (Fransızca tanpere) – temperli
Tempestosamente (Bu tempestosamente ), Tempestoso (tempestoso) – şiddətlə, həyəcanla
Tempétueusement (fr. tanpetyuezman) – şiddətlə
Tempétueux (tanpetyue) – fırtınalı
Məbəd bloku (ingilis məbədi bloku) – məbəd bloku (zərb aləti)
tempi (İngilis tempou), tempi (Alman tempi) – temp
tempi(it. temp) – 1) temp; 2) ritm; 3) ölçmək
Tempo və piaser (it. temp a piachere) – istehsalda. temp
Tempo komodo (it. tempo komodo) – orta temp
Tempo del comincio (it. tempo del comincho) – ilkin temp
Tempo di minuetto (it. tempo di minuetto) – dəqiqənin sürətində
Tempo di polacca (it. tempo di polacca ) – tempində
Tempo di prima parte polonez (it. tempo di prima parte) – parçanın birinci hissəsinin tempində
Tempo di valzer (it. temp di valzer) valsın tempində
Temp frettevole (it. tempo freettevole) – tələsik temp
Temp guisto(it. tempo justo) – 1) dəqiq templə, sayğacın arxasınca; 2) bu janr üçün xarakterik olan tempdə oynayın
Temp presedent (it. tempo prechedente) – əvvəlki temp
Tempo primo (it. tempo primo) – ilkin temp
Tempo regiato (it. tempo planto) – solisti izləyin
Tempo rubato (it. tempo rubato) – ritmik olaraq sərbəstdir
Tempo daha çox (Almanca tempo vi forher) – əvvəlki temp
Vaxt (fr. tan) – 1) temp; 2) nəzakət; 3) paylaş [metrik]
Müvəqqəti (Fransız tan nağılı), Temps səviyyəsi (tan levé) – ölçünün zəif vuruşu
Temps qalası (Fransız tan qalası), Temps frappé (tan frappe) – tədbirin güclü vuruşu
Tempus (lat. tempus) – aybaşı qeydində brevisin müddətinin təyini və brevis ilə semibrevis arasındakı əlaqə
Tempus imperfectum (lat. tempus imperfectum) – 2 vuruşlu bölmə
Tempus mükəmməl (tempus perfectum) – 3 vuruşlu bölmə (mensural musiqinin şərtləri)
Dözümlü (bu. tenache), İcazə verin (tenachemente), con tenacità (con tenachita) – inadla, israrla, möhkəm
Şəfqətlə (ing. tendeli) – yumşaq, kövrək, yumşaq
Tender (fr. tandre) – mülayim, yumşaq
meyl (tandreman) – yumşaq, yumşaq, mehribanlıqla
Qaranlıq (it. tenebroso) – tutqun
Tenendo(it. tenendo) – ritmi və tempi saxlamaq, müşahidə etmək
Teneramente (bu. teneramente), con tenereza (con tenerezza), Tenero (tenero) – yumşaq, yumşaq, mehribanlıqla
Mən olacaq (it. tenere), Tutun (fr. tenir) – saxlamaq, saxlamaq
Tenir le piano (Fransız tenir le piano) – pianoda müşayiət
Tenir le tambour de basque tout bas au sol et le faire tomber (Fransızca tenir le tanbur de basque to ba o sol e le fair tonbe) – qafı aşağı tutun və onu buraxın [Stravinski. "Cəfəri"]
Tenor (Alman tenoru), Tenor (ingilis dili), tenor (Fransız tenoru), Tenore(it. tenore) – tenor: 1) yüksək kişi səsi; 2) tenor registrini təyin etmək üçün alətin adına əlavə edilən termin (məsələn, sassofono tenore)
Tenorbaß (Alman tenorbası) – mis nəfəs aləti; Baryton ilə eynidir
Ténor açarı (Fransız tenor açarı) – tenor açarı
Tenor nağara (İngilis tene baraban) – silindrik (Fransız) nağara
Tenore di forza (it. tenore di forza) – dramatik tenor
Tenore di grazia (it. tenore di gracia) – lirik tenor
Tenore mezzo caratterre (it. tenore mezzo carattere) – xarakterik tenor
tenor buynuz (Alman tenorhorn), Tenor buynuz (İngilis tene hoon) – tenorhorn (pirinc nəfəs aləti.)
Tenorista (it. tenorçu) – tenor müğənni
Tenor qoboy (İngilis tene óubou) – tenor oboy [Purcell]
Tenorposaun (Alman tenorpozaune) – tenor trombonu
Tenorschlüssel (Alman tenorschlussel) – tenor açarı
Tenor trombonu (İngilis tene trombone) – tenor trombonu
Tenor-tuba (ing. tene-tyube), horn-tuba (khóon tyube) – Vaqner tuba
Onuncu (ing. tants) – decima; hərfi mənada 10
uniforma (Fransız tenu) – liqa ilə səsi uzatmaq
Tenuemente (it. tenuemente) – zəif, asanlıqla
Tenuto (it. tenuto) – davamlı, tam olaraq müddət və gücdə
Tepidamente (bu. tepidamente),Tiepidamente (tepidamente) – təmkinli, laqeyd
Olmaq (lat. ter) – üç dəfə
Tercet (ing. tesit) – tercet
Müddət (ing. teem), Terme (fr. müddət), Hadisələr (bu. son), Dayanacaq (Alman terminus ) – termin
Terminologiya (bu terminologiya), Terminologiya (fr. terminologiya), Terminologiya (Alman terminoloqları), Terminologiya (ing. terminolage) – terminologiya
Ternaire (fr. terner) – 3 hissəli
Tertia (lat. tertsia) – üçüncü
Tərz (Alman terz), Terza(it. tertsa) – 1) üçüncü; 2) orqan reyestrlərindən biri
Terzett (Alman terzeti), Terzetto (İtalyan terzetto, ingilis tetsetou) – terset: 1) 3 ifaçıdan ibarət ansambl (adətən vokal); 2) 3 ifaçı üçün əsər (adətən vokal)
Terzina (it. terzina) – üçlü
Terzo rivolto (it. terzo rivólto) – ikinci kordon
Terzquartakkord (germ. terzkvartakkord) –
terzkvartakkord Tessitura (it. tessitura), Aralığı (fr. tessityur) – tessitura, diapazon
Testa (it. testa) – baş; səs di testa (voche di testa) – baş registr
Testudo səsi(lat. testudo) – 1) lirə (digər Romada); 2) leyta (15-17-ci əsrlər)
Təqaid (Fransızca tete) – 1) mıx qutusunun qıvrılması; 2) fleytanın başı
Tetraxord (Alman tetrakordu), Tetraxord (İngilis tetrakodu), Tetraxordum (yunan-latın tetraxordum), Tetrakord (Fransız tetrakordu), Tetrakordo (Bu. tetraxord) –
Tetralogiya tetraxord (yunan-alman. tetralogiya) – tetralogiya (4 mərhələli əsərdən ibarət silsilə)
Teatr (Alman teatrı), Teatr (İngilis tsiete), teatr (Fransız teatrı) – teatr
Teatr lirikası (teatr söz yazarı) – musiqili teatr
Thema (Alman mövzusu),mövzu (Fransız dili), Mövzu (İngilis tsiim) – mövzu
Tematik (Fransız tematik), Thematisch (Almanca tematiş) – tematik
Thematische Arbeit (tematishe arbeit) – tematik. işlənməsi
Theme big majestueux (Fransızca tem large majestueux) – mövzunu geniş, əzəmətli ifa etmək [Skryabin. “Prometey”]
Teorbe (Alman teórbe), Theorbe (Fransız teórb), Teorbo (İngilis thiobou) - teorba (leyta ailəsindən bas aləti)
Tez (yunanca tesis) – güclü döyüntü
Üçüncü (İngilis tsed) – Üçüncü
axın(ing. tsed strim) – cazda cərəyan, 40-50-ci illərin sənəti, caz və klassik elementlərin sintezinə can atır; sözün həqiqi mənasında üçüncü cərəyan
Hərtərəfli bas (ing. tsare-beys) – rəqəmsal bas
Threni (lat. treni), Threnodia (trenódia) - kədərli mahnı
Tibia (lat. tibia) – Avlosun latınca adı
Qalustuk (ing. thai) – notun müddətini davam etdirməyi göstərən liqa
Oğru (Alman tifosu) – dərin, dərin, alçaq [səs]
Tiefe Stimme (almanca tife shtimme) – alçaq səs
Tief nachdenkend (Alman tifi nahdenkend) – dərin düşüncədə
Tiento (İspan tiento) – ispan dilində polifonik janr üçüncü musiqi
(Fransız səviyyələri, ingilis thies) – üçüncü
Timpani (İspan timbales) - Latın Amerikası mənşəli zərb aləti (mis nağara)
Timpani (Fransız tenbal) – timpani
Timbales couvertes (Fransız tenbal gizli), Timbales voilees (tenbal örtü) – maddə ilə örtülmüş timpani
Timbales orientasiya edir (Fransızca tenbal oriantal) - timplipito (zərb aləti)
Timbre (Fransız tenbri, ingilis tembri), qapı zəngi (it. timbro) – tembr
tembr (fr. tenbre) – vurğulamaq; sözün əsl mənasında, yüksək səslə
Timbrel (ing. timbr) – qaval (köhnə, adlanır)
vaxt (ing. time) – 1) vaxt; 2 dəfə; 3) temp; 4) ritm; 5) ölçü, ölçü; İlk dəfə (sürətli vaxt) – 1-ci dəfə; ikinci
vaxt (ikinci vaxt ) - 2nd
vaxt _ _ _ - qorxaqlıq Timorosamente (it. timorosamente), Timoroso (timoroso) – qorxaq, qorxaq Timpani (it. timpani, ingiliscə timpani) – timpani Timpani uyğun (it. timpani coperti), Timpani sodi (timpani sordi) – parça ilə örtülmüş timpani (sessiz) Şərq Timpani!
(Timpani Orientali), Timplipito (alman, italyan, fransız, ingilis timplipito) – timplipito (Gürcü xalq zərb aləti)
Rəngləmə (fransız tenteman) – 1) zəng çalmaq; 2) zümzümə; 3) cingilti
cingildəmək (tente) – çağırmaq
Tiorba (it. tiorba) – teorba (leyta ailəsindən bas aləti)
Tirade (fr. tirade), Tirata (it. tirata) – tirata: 1) miqyaslı keçid; 2) bir neçə səsin lütf notu
Tirato (it. tirato) – uzadılmış [səs]
Tire, Tirez (fr. tire) – aşağıya doğru hərəkət [yayla]
Tirol (it. tirol) – Tirol, Tirol mahnısı
Tokcata (it. toccata) – toccata
Toccatina(toccatina) – kiçik tokkata
Tokko (it. tokko) –
Tornbeau toxun (fr. tonbó) – mərhum musiqiçinin, rəssamın xatirəsinə yazılmış tamaşa
Tom-Tom (alman, it., fransız, ingilis volume- tom) – tom-tom (zərb aləti)
Ton (fr. ton) – 1) ton, səs; 2) tonallıq; 3) təlaş; 4)
Ton interval (alman tonu) – ton, səs
Tonabstand (tonabstand) – Tonadilla intervalı
( İspan tonadilla) - İspan. musiqili komediya 18-in başlanğıcı. 19-cu əsrlər
Tonal (Fransız tonu), ton (İtalyan tonal) – ton
Hue (İtalyan tonalitası), Tonalität (Alman tonaliteti), tonalite(Fransız tonalit), Tonallıq (ingilis tounaliti) – 1) tonallıq; 2) rejim
Tonarium (lat. tonarium), Tonarius (tonarius) – ton (kilsə rejiminə uyğun olaraq qriqorian tərənnümlərinin ardıcıllığı)
Tonart (Alman tonart) – ton tonu
Tonbild (Almanca tonebild) – musiqili şəkil
Ton d'opera (fr . tone d'opera) – opera teatrlarında qurulan səhnə
Ton deyişmə (fr. tone de reshanzh) – mis nəfəs alətinin tacı
Tondichter (Alman tondihter) – bəstəkar
Tondichtunq (Alman tondichtung) – musiqi parçası, simfonik şeir
ton(ingilis toun) – 1) ton, intonasiya; 2) musiqi alətini kökləmək
Bükülmə (Alman tonfal) – kadans
Tonfilm (Alman tonefilm) – səsli film
Tonqaq (Alman tonqangı) – melodiya
Tongattung (Alman Tongattung), Tongeschlecht (tóngeshleht) – rejimin meyli (böyük və ya kiçik)
Tongbung (Almanca tongebung) – səsin təbiəti
dil (ingilis tang) – nəfəs alətinin dili
Tonhohe (Almanca tonghee) – meydança
Həyat tonusunu qaldıran (ingilis tonik), Tonika (İtalyan tonik), Tonik (Fransızca tonik) – tonik
Tonik akkord (İngilis tonik kodu), Tonik triada(tonik triada) – tonik üçlüyü
Tonika (Alman tonik) – 1) 1 stupa, lad; 2) tonik triada
Tonkunst (Alman tonkunst) – musiqi sənəti
Tonkünstler (tonkunstler) – musiqiçi
Tonleyter (Alman tonleiteri) – miqyas, miqyas
Tonlös (Alman tonu) – səssizcə
Tonlös niederdrücken (tonlös niderdrücken) – səssizcə [düymələr] basın
Tonmalerei (Alman tonmaleray) – musiqili rəsm
Ton (it. tono) – 1) ton, səs; 2) interval; 3) təlaş; 4) tonallıq
Tonplatte (Almanca tonnpliatte) – qrammofon plastinası
Ton (Fransız tonu) – simli çalğı alətləri üçün ladlar
Tonsatz(Almanca tonzatz) – musiqi ifadəsi
Tonschluß (Almanca toneshlus) – kadans
Ton eloignés (Fransız tonu eluane) – uzaq düymələr
Tonsetzer (Alman tonzetzer) – bəstəkar
Tonstük (Alman toneştuk) – musiqi əsəri
Tonstufe (Almanca toneshtufe) – rejimin dərəcəsi
Ton səslər (Fransız tonu voisin) – yaxın, əlaqəli tonallıqlar
Tonsistem (Alman ton sistemi) – ton sistemi
ton (lat. ton) – 1) ton; 2) rejim
Tonverwandschaft (Almanca tonferwandschaft) – tonallıqların qohumluğu
Tonzeichen (Almanca totsaihen) – qeyd
Cırıq (İngilis toon) – birdən
Qayıt(it. tornare) – geri dönən
Tornando (tornando) – qayıtmaq
Tosto (it. tosto) – tezliklə, tez, tələsik; più tosto, piuttosto (piuttosto) – daha doğrusu
Totentanz (Alman totentantları) – ölüm rəqsi
Touch (İngilis toxunuşu) -
Touche Touche (Fransız toxunuşu) – 1) açar; 2) simli alətlər üçün boyun, sur la Touche (sur la touche) – boyunda [oynamaq] (kamanlı alətlərdə)
Toxunmaq (fr. Touche) – 1) klaviatura alətlərində çalmaq; 2) toxunur
keys (fr. mürəkkəb) – simli çalğı alətləri üçün ladlar
Toujours (fr. toujour) – həmişə, daim, hər zaman
Toujours se perdant(Fransızca toujour se perdan) – tədricən ərimək, yox olmaq [Debüssi. “Səddi oğul”]
Turbillonant (Fransızca turbillon) – qasırğada fırlanma [Scriabin]
Tour de force (Fransızca tour de force) – bravura keçidi
Turdion (Fransızca tourdión) – hamardan sonra hərəkət edən rəqs bas-d yaranır
bütün ( fr. tu) – hamısı
Bütün (fr. tu) – hamısı, hər şey
Toute la force (burada la force) – bütün güclə
Tout l'archet (tu l'yarşe) – bütün yay ilə [oynamaq]
Dəyişən cazibədar və douceur ( tu devien charm e dussaire) – hər şey cazibə və nəvaziş olur [Skryabin. Sonata № 6]
Toutes les notes marquées du signe – sonores sans dureté, le reste très léger, mais sans sécheresse fr. here le note marque du blue – sonor san durte, le rest tre liege me san seshres) – bütün notlar, tire ilə işarələnmiş, – səsli, sərtliksiz, qalanı çox asandır, lakin quruluqsuz [Debüssi]
Trabattere (it. trabattere) – döymək [tact]
Faciə (bu trajedia), Faciə (fr. trazhedi), faciə (ing. tragidi), Traqodiya (alman tragediyası) – faciə
Tragédie lirikası (fr. tragediya lirikası) – faciəli süjetli opera
Taciz (ing. trajik), Tragiko (bu. trajiko), Tragik (fr. trazhik), Faciəli (Almanca Tragish) – faciəvi şəkildə
Trainé (Fransız trene) – çəkmə, uzanan, yapışqan
Stajyer (Fransız trene) – bəzək növü
Tərif (Fransız tre) – roulade, sürətli virtuoz keçid
Xarakteristika (Fransız tre de chant ) – melodik ifadə
Harmoniya xüsusiyyəti (Fransızca tre d'armoni) – akkordlar ardıcıllığı
Traktur (Alman traktoru) – traktor (orqanda idarə olunan mexanizm)
Trällern (Alman trellern) – zümzümə
Sakitlik (Bu. Tranquillamente), sakitləşmək (con tranquillita), Sakit (trankvillo) – sakitcə, sakitcə
Trankvil (fr. tranquillo),Sakitcə (transiman) – sakitcə
şərti işarə (Fransız transkripsiyası, ingiliscə transkripsiyası), Transkrizi (İtalyan transkripsiyası) – transkripsiya (musiqi parçasının başqa alətlər və ya səslər üçün aranjemanı)
Transitiv (Fransızca tranzitif) – modulyasiya edən; tranzitiv razılıq (acor transitif) – modulyasiya edən akkord
Keçid (fr. keçid, ingilis. keçid), Transizione (it. keçid) – modulyasiya; sözün əsl mənasında keçid
Transkripsiya (Almanca transkripsiya) – transkripsiya
Transponerlər (Almanca transponieren) – köçürmək
Transponierende Alət(Almanca transponirende instrumente) – köçürmə alətləri
nəqliyyat (fr. nəqliyyat) – impuls; avec nəqliyyat (avec transport) – tələsik
Transpozisiya alətləri ( az . transpozisiya alətləri)
- nəqli alətləri digər açarlarda işləyir) Transvers fleyta (İngilis transvers fleyta) – eninə tütək Tələ nağara (İngilis trap drum) – bas nağara ilə Trascinando pedallı sinbal
( bu . trashinando ) – ağır , gecikdirir bu hərəkət
_ təmkinli Tratto (it. tratto) – uzanmış Trauermarsch (Almanca trauermarch) – dəfn yürüşü Trauerspiel (Almanca trauerspiel) – faciə Tərcümə (Alman troymandı), Träumerisch (troymeriş) – xəyalpərəst, yuxuda olduğu kimi Travtoniya
(almanca-latınca trautonium) – trautonium (elektromusiqi aləti; ixtiraçı F.Trautwein)
Traversa (bu. traversa), Traversière (fr. traversier) – eninə fleyta
Traversin (it. traversin) – simli dərgili alətlərdə ladlar
Tre (it . tre) – 3; bir tre (a tre) – 3 səslə; bir tre mani (və tre mani) – 3 əlində
Tre kordon (it. tre corde) – sol pedalsız çalmaq (pianoda); kimi tutte le corde
Çox güclüdür (it. tre volte) – 3 dəfə
Zil (ingiliscə treble) – 1) treble, treble; 2) ansamblın ən yüksək hissəsi
Treble yarıq(İngilis dili treble clef) – treble clef
Tremando (it. tremando) – titrəmək
titrəyən (fr. tranblyan), Tremolant (it. tremolante), Tremulant (Alman titrəyicisi), Tremulant (ingiliscə tremulant) – tremulant (mexaniki tremolo cihazının orqanında)
titrəmək (fr. tranble) – tremolo; sözün əsl mənasında titrəmək
Sarsıntı (fr. tranbleman) – trill (müddət 17-18 əsrlər)
Tremolando (it. tremolando) – titrəmək; sözün əsl mənasında titrəmək
Tremolo (it. tremolo) – tremolo
Tremolo éolien (it. – fr. tremolo eolien) – aeol tremolosu (arfada ifa üsullarından biri)
Trepidamente (bu. trepidamente),Trepido (trepido) – həyəcanla, təşvişlə
Üç nəfər (fr. tre) – çox, çox
Très apaisé et très atténué jusqu' á la fin (fr. trez apeze e trez atenue zhusk'a la fan) – dinc və sona qədər çox boğuq [Debüssi. “Yelkənlər”]
Sakitləşdirin və sənədləşdirin (fr. tre kalm e dusman triste) – çox sakit, mülayim və kədərli [Debüssi. “Canopa”]
Très dansant (Fransız tre dansan) – tələffüz olunan rəqsdə. xarakter [Skryabin. “Qaranlıq alov”]
Très doux et pur (Fransız tre du e pur) – çox mülayim və saf
Très doux et un peu languissant (Fransızca tre du e en pe langisan) – çox mülayim və tənbəl [Ravel]
Très égal comme une buee irisee(Fransız trez egal commun bue irize) – çox bərabər, göy qurşağı dumanı kimi [Debüssi. “Yarpaqlar arasında zəng çalır”]
Très en dehors (Fransızca trez en deor) – güclü vurğulayan
Très modéré presque verilmişdir (Fransız tre modere presque liang) – çox təmkinli, demək olar ki, yavaş-yavaş [Bulez]
Très pur (Fransız tre pur) - çox aydın (aydın)
Üçlü (İngilis triadası), Triada (Bu triada, fransız triadası), Triada (Alman triadası) – triada
Triada maggiore (Bu triada major), Triada-major (Fransız triada major) – major triada
Triada mineure (Fransız üçlüyü mədənçisi), Kiçik triada (İtalyan triadası minor) – kiçik triada
Dominant üzərində triada (İngilis triadası he de dominant) – dominant üzərində triada
üçbucaq (Alman üç mələyi), Üçbucaq (Fransız üçbucağı, İngilis üçbucağı), Üçbucaq (İtalyan triangolo) – üçbucaq
Triangelschlägel (Almanca triangelshlogel) – üçbucaq üçün çubuq
Trias (lat. Trias) – üçlük
Trixordum (qr. – lat. trichordum) – trixord (3 stupa ardıcıllığı, diatonik miqyas)
Tricinium (lat. tricinium) – 3 səs üçün vokal əsərləri (sarpella)
Trill (ing. trill), Trille (fr. triy), Trill (Alman trilleri), Trillo(it. trillo) – trill
Trill (ing. trill) – zümzümə
Trillerket (Alman trillerketi) – trillər silsiləsi
Trilletta (it. trilletta) – kiçik, qısa tril
Trillo kaprino (it. trillo kaprino) – nizamsız, qeyri-bərabər tril
Üçlük (bu. trilodjia), trilogiya (fr. üçəmlər), trilogiya (mikrob. üçəmlər), Trilogiya (ing. trilegi) – trilogiya
Trinklied (Alman trinclid) – xeyirxah mahnı
Üçlük (it. trio, fr. trio, eng. trio) , Üçlük(Alman triosu) – trio: 1) 3 ifaçıdan ibarət ansambl; 2) 3 ifaçı üçün musiqi əsəri; 3) 3 hissəli formanın bəzi instrumental kompozisiyalarında orta hissə; 4) orqan musiqisində – Op. 2 dərslik və pedallar üçün
Triole (Alman üçlüyü), Triolet (fr. triole) – triol
Triomfala (fr. trionfal), Zəfər (trionfan), Trionfale (bu trionfale), Trionfante (trionfante), Zəfər (alman triumph, Triumphal) – zəfərlə, təntənəli şəkildə
Triosonata (İtalyan triosonata) – trio sonata (17-18 əsrlər)
Üçqat (Alman tripel) – üçqat
Tripelfuge (Almanca tripelfuge) – üçqat fuqa
Tripelkonzert ( alman
üçlü konsert ) – 3 alət üçün konsert an
orkestr triplo) – üçqat Üçlü razılaşma (Fransız üçlü akor) – triada Üçlü toxunma ( Fransız üçlü toxunma) – 1/32 not Üçqat metr (İngilis üçlü gənə), Üçqat vaxt (üç dəfə). üçlü), Tripoletta (bu. tripoletta) – triplum Triplům
(Latın triplum) – 1) op. 3 səs üçün (bax. əsr); 2) orta əsrlər polifoniyasının bəzi formalarında yuxarı, səs
Kədərli (it. triste, fr. triste) – qəmli, qəmli
Tristement (fr. tristeman) – qəmli, qəmli
Kədər (it. tristezza) – kədər, qəm-qüssə; con tristezza (con tristezza) – kədərli, kədərli
Triton (fr. tritone), Tritone (ing. triton), Tritono (bu triton), Tritonus (lat., rüşeym. tritonus) – triton (interval)
Triptix (it. trittiko ) –
Cüzi triptik (fransızca, almanca mənasız, ingiliscə mənasız), Triviale (Bu. bayağı) – bayağı, bayağı
Trobador (Provence Trobadur), trubadur (Fransız trubadur) – trubadur
Quru (Alman trokken) – quru
Trois (Fransız troisi) – 3; à trois temps (a trois tan) – 3 hissəli ölçü
Troixjeux (fr. trois de) – ölçü 3
Trois-huit (fr. trois goit) – ölçü 3
Üçüncüsü (fr. troisiem) – 3-cü
Trois-quatre (fr . . trois katr) – ölçü 3
Qasırğa (it. tromb) – boru; 1) latun alət, 2) orqan qeydlərindən biri
Tromba bassa (bas tromba) – bas truba
Tromba kontrastı (tromba kontralta) – alto truba
Tromba cromatica(tromba kromatik) – xromatik truba
Tromba da tirarsi (tromba da tirarsi) – qanadlı truba
Su nahiyəsi (it. Tromba marina) – köhnə tək simli kamanlı alət Quyruq parça Tambourinebr / b / bment; Trumscheit ilə eynidir
Tromba naturale (tromba naturale ) – təbii boru
Tromba prinsipi (it. thrombus principale) – təbii boru növlərindən biridir
Tromba pikola (tromba piccola) – kiçik boru
Trombe egiziane (it. trombe egiziane) – Misir boruları (“Aida” əsəri üçün Verdinin göstərişi ilə hazırlanmış .]
Trombon (It. trombone, fransız tronbon) – trombon: 1) latun alət, 2) registrlərdən biri.
Trombon alto orqanı(it. trombon alto, fr. t. alto) – alto trombon
Trombon və piston (bu trombon və pistonlar), Trombon və pistonlar (fr. tronbone a piston) – klapanlı və pistonlu trombon
Trombon və tiro (bu, trombon və tiro), Trombon və coulisse (fr. tronbon səhnə) – klapansız trombon
Trombon basso (bu, trombon bas), Trombon bazası (fr. tronbon bas) – bas trombon
Trombon kontrabasso (bu. kontrabas trombon), Trombon kontrabas (Fransız tronbone kontrabas) – kontrabas trombonu
Trombon soprano (It. trombon soprano) – soprano, treble trombon
Trombon tenorası(bu trombon tenbre), Trombon tenor (fr. tronbon tenor) – tenor trombonu
Trombon (ing. trombon) – trombon: 1) mis nəfəs aləti .; 2) reyestrlərdən biri
nağara orqan (almanca trbmmel) – nağara
Trommel mit Schnarrsaiten ( Alman trommel mit schnarrsaiten) – simli nağara
Trommel ohne Schnarrsaiten ( trommel óne schnarrsaiten) – simsiz nağara ) – kiçik fleyta (hərbi orklarda istifadə olunur); Querpfeife ilə eyni Aldandı (fr. tronp) – siqnal. buynuz Trompe de Chasse (Fransız tronp de chasse) – Trompete ov buynuzu
(Alman trompete) – tütək: 1) mis nəfəs aləti; 2) reyestrlərdən biri
Trompette orqanı ( fr .
Thronepet ) – boru 1) mis alət. Trompette alto (tronpet alto) – alto truba Trompette ancienne (ancienne tronpet), Sadə trompette (tronpet senple) – təbii truba Trompette bas (tronpet bas) – bas truba Kiçik trompette; kiçik trompette (xırda tronpet) – kiçik boru Həddindən artıq çox (fr. tro) – çox; çox deyil
(pa tro) - çox deyil
Həddindən artıq çox (it. troppo) – çox, çox; qeyri troppo (qeyri-troppo) - çox deyil
Tropus (lat. tropus) – orta əsr termini: 1) rejim; 2) kanonlaşdırılmış mətnə ​​xalq və ya dünyəvi xarakterin daxil edilməsi və məzmurların və ya xoralların tərənnümü
Trotsiq (Alman Trotsich) – inadla [R. Ştraus. “Ev simfoniyası”]
deşik (fr. tru) – nəfəs alətində səs dəliyi
Pozğunluq (fr. trubl) – çaşqınlıq; avec problem (avec trubl) – dağınıq [Skryabin. Sonata № 6]
Trouvère (fr. trouver) –
Trouvère Trovatore (it. trovatore) – trubadur
Trovero (bu. trovero), Trovyero(troviero) -
trouver Trugschluß (Alman trugschluss) – kəsilmiş kadans
truba (ingilis trampit) – truba: 1) mis nəfəs aləti; 2) reyestrlərdən biri
Trompet D, E-düz orqan (truba di, i-düz) – kiçik boru
Trumscheit (Alman trubası) – köhnə tək simli yaylı alət; kimi su axını
tuba (lat., it. tuba, fransız tuba, ingilis tuba),
tuba (alman tuba) – tuba: 1) qədim romalıların nəfəs aləti; 2) müasir, mis. nəfəs aləti, 3) orqan qeydlərindən biri
Tuba bassa (bu, tuba bas), Tuba bas (fr. tuba bas) – bas tuba
Tuba kontrabassa (bu tuba kontrabas),Tuba kontrebası (Fransız tuba kontrabas) – kontrabas tuba
Tuba curva (it. tuba curva) – ən sadə mis aləti. [Megül]
Tuba di Vaqner (Bu tuba di Wagner), Tuba wagnerien (Fransız tuba wagnerien) – Vaqner boru
Tuba Mirum (lat. tuba mirum) – “Truba səsi” [“Son qiyamət”] – rekviyem hissələrindən birinin ilkin sözləri.
Tubafon (Alman tubafbn), Tubafono (Bu, tubafóno), Tubapnon (Alman tubafón), Tubafon (Fransız tubafon , ingilis tubafón ) – tubafon (zərb aləti
alət ) tubule chimes) – boruşəkilli zənglər
Tumultueux (Fransız tyumultue), Tumultuoz (It. tumultuoso) – səs-küylü, fırtınalı
Dinləyin (English Tune) – 1) melodiya, motiv; 2) ton, səs; Sazlı (tyunful)
Dinləyin (ing. melodiya), Kökləmək (tune an) – aləti kökləyin
Sazlama (tyunin) – tənzimləmə
Tuning çəngəl (tyunin fook) – tənzimləyici çəngəl
Tuny (melodiya) – melodik
Tuono (it. tuóno) – ton, səs, ildırım
Səs verin (tuóno di voche) – səsin tembri
Tuorba (bu. tuórba), Tuorbe (fr. tuórb) – teorba (leyta ailəsindən olan bas simli alət)
turba(latınca turba) – oratoriya və ya ehtiras fraqmentləri, orada xorun aktiv hərəkəti, simasıdır.
Türken-Trommel (Almanca Turken-trommel) – bas nağara (türk)
Turn (İngilis yeniyetmə) -
Tusch groupetto (alman karkas) – karkas
Tutta la forza (it. tutta la forza) – var gücü ilə
Tutte le corde (it. tutte le corde) – 1) bütün simlərdə; 2) sol pedalsız (pianoda)
Tutti (it. tutti) – 1) hər hansı alətlər qrupunun bütün üzvləri; 2) konsert pyeslərində orkestrin ifası (solistlə pauza zamanı); 3) bütövlükdə orkestr və ya xor; 4) "tam orqanın" səsi
Tutto (it. tutto) – bütöv, bütöv
Tuyaux à anche (fransızca tuyo a anche) – orqanın qamış boruları
Tuyaux à bouche (fr. tuyo kol) – orqanın labial boruları
On ikincisi (ing. tvelft) – duodecima; sözün əsl mənasında 12
On iki ton musiqi (ing. on iki tonlu musiqi), On iki ton texnikası (on iki tonlu texnika) – dodekafoniya
İki dəfə (ing. iki dəfə) – iki dəfə [icra]
İki dəfə sürətli (iki dəfə ez sürətli) – iki dəfə sürətli
Eşmək (İngilis twist) – 50-ci illərin rəqsi. 20-ci əsr; sözün əsl mənasında əyilmək
İki vuruş (ing. that beat) – cazda ölçünün 1-ci və 3-cü (bəzən 2-ci və 4-cü) vuruşlarının vurğulanması, ifa; sözün həqiqi mənasında 2 vuruş
İki addımlı (İngilis tou-step) – 20-ci illərin dəbli rəqsi. 20-ci əsr
Timpanon (qr. – fr. tampanon) –
Tirol sincləri(Fransız Tirol) – 1) Tirol xalq mahnısı (yodel); 2) Lendler çeşidi (Cənubi Almaniya) (ingilis trampit) – boru: 1) mis nəfəs aləti; 2) orqanın reyestrlərindən biri

Cavab yaz