Musiqi Şərtləri – H
Musiqi Şərtləri

Musiqi Şərtləri – H

H (Almanca ha) – si səsinin hərf təyinatı
Habanera (İspan avanera) – habanera (Kuba mənşəli ispan rəqsi); sözün əsl mənasında, Havana, Habanadan - Havana
sanbir (Almanca hákbret) – santur
Halbbaß (Almanca halbbas) – kiçik kontrabas
Halbe Lage (Almanca hálbe láge) – yarım mövqe
Halbe Qeyd (Alman hálbe notu), Halbtaktnote (halbtaknóte) – 1/2 not
Halbe Noten schlagen (Almanca halbe noten schlagen) – yarım notlar
Halbe Pauza (Almanca halbe pause) – 1/2 pauza
Halbkadenz (Almanca halbkadenz), Halbschluss (halbsluss) – yarım kadans
Halbsatz(Almanca halbzatz) – cümlə (yarım dövr)
Halbton (Almanca halbton) – yarımton
Haletant (fr. Altán) – nəfəs darlığı [Skryabin. Sonata No. 10]
Yarım (ing. haaf) – yarım
Yarım kadans (haaf kadens) – yarım kadans
Yarım ton (haaf toun) – yarım ton
Halfte (Almanca helfte) – yarım
Hallen (Almanca hallen) – səs
Salam (Norwegian halling ) – Norveç rəqsi
Boğaz (Almanca Hals) – kamanlı alətlərin boyun
Çəkic (Almanca Hammer), çəkic (ingiliscə Hame) – çəkic; 1) pianoda; 2) oynamaq üçün
Hammerklavier zərb alətləri(Alman hammerklavier) – starin, adlanır. piano
Əl (Alman əli) – əl
Dəstək (tutmaq) – əlin vəziyyəti
Handbassi (Alman handbassi) – köhnə bas simli alət
Handharmonika (Almanca handharmonica) – əl qarmoni; Ziehharmonika ilə eynidir
Əl (Almanca handlung) – hərəkət, hərəkət
Sərt bop (ingiliscə haad bop) – caz sənətinin üslublarından biri; sözün əsl mənasında çətin, bop
Sərt hiss çubuq (ing. had his stick) – sərt keçə ilə çubuqla [oynamaq]
baş Hardiment (fr. ardimán) – cəsarətlə, cəsarətlə, cəsarətlə
arfa (alman kharfe) – arfa
Harfenin aləti(Almanca harfeninstrumente) – barmaq lövhəsi olmayan simli dartılmış alətlər
Harlem atlama (İngilis Háalem jump) – cazda pianoda ifa üslublarından biri; sözün həqiqi mənasında, Harlem vurğusu (Harlem - Negro, Nyu Yorkdakı ərazi)
Uyğun (İngilis hamonic), Harmonik (Fransız armoni), Harmonik (alman harmonik) – harmonik, ahəngdar
Harmonik ton (İngilis hamonik toun) - overtone,
Harmonika harmonika (fransızca armonica, ingiliscə hamonike) – şüşə qarmonka
Harmoniya (Fransız armoni), Harmoniya (Alman harmoni), Harmoniya (ingiliscə haameni) – harmoniya, ahəngdarlıq
Harmoniya (Fransız armoni) -
Harmonielehre brass(Alman harmonilere) – harmoniya doktrinası
Harmoniya musiqisi (Almanca harmonimusik) – 1) op. brass üçün; 2)
Harmonieorchester tunc orkestri (alman harmoniorkester) - the
Ahəngdar brass (fransız armonier) – ahənglə, ahənglə
Harmon ika ilə (Alman harmonika) – qarmon, qarmon
Harmonik (Fransız armoni), oğlu harmonik (Fransız yuxu armonic) – ahəng, harmonik səs
Uyğunlaşma (Fransızca armonizasiya, ingiliscə chamonizasiya) –
Harmoniya harmonizasiya (fransız armonión, ingilis hamóunem), Harmoniya (Alman harmonium) - harmonium
Harrnon susdu(İngilis hamon mute) – cazda, musiqidə mis alətlər üçün səssiz “harmon”
Harp (ing. haap), arfa (fr. arp) – arfa
Harpeggiert (Almanca harpegirt) – arpeqli
Harpsichord (ing. hápsikod) – klavesin
Hart (Alman hart) – sərt, sərt, sarsıdıcı
Xəstə (Alman haet) -
tələsik Hastig (hastix), mit Hast (mit hast) – tələsik, tələsik
Papaq (İngilis şlyapası) – fincan səssiz; sözün əsl mənasında şapka; papaqda (in papaq ) – lal ilə oynamaq (caz termini,
musiqi )
hey Hauch - nəfəs kimi
Hauptklavier (Alman hauptklavier), Hauptmanual (hauptmanual); Hauptwerk (Háuptwerk) – orqanın əsas klaviaturası
Hauptsatz (Almanca Háuptzats) – əsas hissə
Hauptton (Almanca Háuptton) – 1) akkordun əsas (aşağı) səsi; 2) əhatə olunmuş səs
melismas Hauptzeitmaß (Alman háuptsáytmas) – parçanın və ya parçanın əsas, yəni ilkin tempi.
Hausmusik sikl (alman háusmuzik) – ev musiqisi
Qalx (fr. os) – yay bloku; pəncə ilə eynidir
Hausser la qeyd (fr. osse la note) – səsi yüksəltmək
Haut (fr. o) – yüksək
Yüksək kontr(sayğacdan) – kontralto
Haut dessus (o desshu) – yüksək soprano
Yüksək quyruq (Tay dilindən) – tenor
Qoboy (fr. obuá) – qobua
Hautbois Baryton (bas) (oboy bariton, bas) – bariton (bas) qoboy
Hautbois d 'amour (obouá d'amour) - obua d'amour
Hautbois de Chasse (obuá de chasse) – ovçu qoboy (qədim qoboy)
Hautbois de Poitou (obouá de poitou) - Poitoudan qoboy (qədim qoboy)
Hautboy (ing. qırğın) – qoboy
Hündürlük (fr. Oter) – hündürlük [səs]
Yüksək indéterminée (oter təyin etmək) – qeyri-müəyyən hündürlük [səs]
Baş(ingilis başı) – 1) fleyta başı; 2) qeyd başı
Ağır (İngilis dili ağır) – ağır
Ağır (ağır) – ağır
Hekkelfon (Alman hekkelfon), Heckelphone (Fransız ekelfon) – hekkelfon – ağac nəfəsli alət
Heftig (alman heftiç) – sürətlə, sürətlə
Gizli (Almanca Heimlich) – gizli, gizli, müəmmalı
Parlaq (Alman kháyter) – aydın, şən, şən
Helikon (yunan helikon) – helikon (pirinç alət)
Cəhənnəm (Almanca Hel) – yüngül, yüksək, şəffaf
Hemiola (lat. hemiola) – mensur notasiyasında, kiçik notlar qrupu
Hemitonium (yunanca – latınca hemitonium) – yarımton
Heptaxord qabı (yun. – lat. heptachordum) – heptakord, 7 stupa ardıcıllığı, diatonik miqyas
Heraufstrich (alm. heraufshtrich) – yay ilə yuxarıya doğru hərəkət
Heraus (Almanca: heraus), Hervor (herfór) – xaricə, xaricə; səsin seçilməsini bildirir
Herdenqlok (Alman herdengloke) – Alp zəngi
Qəhrəmanlıq (İngilis hiróuik), héroïque (Fransız eroik), Qəhrəman (almanca héróish) – qəhrəmanlıq
Hervortretend (almanca Herfórtretend) – vurğulamaq, ön plana çıxmaq
Ürəkdən (Almanca Herzlich) – səmimiyyətlə, səmimiyyətlə
Hésitant (Fransız ezitan ) – tərəddüdlə, tərəddüdlə
(Fransız eterofoni), Heterofoniya (Alman heterofoni), Heterofoniya (İngilis heterofoni) – heterofoniya
Heuchlerisch (alman hóyhlerish) – saxtakar, ikiüzlü
Heulend (Alman hóyland) – ulama [R. Ştraus. “Salome”]
Heurté və zorakılıq (Fransızca erte e violan) – iddialı, şiddətlə
Hexahordum (yun. – lat. hexahordum) – heksaxord – diatonik şkalanın 6 addımlıq ardıcıllığı
Burada (Almanca khir) – burada, burada; von hier an (von hir an) – deməli
Alətin ən yüksək notu (ing. hayest nout ov aləti) – alətin ən yüksək səsi [Penderetsky]
Salam papaq (ing. hi-hat) – pedallı sinclər
Hilfsnote (Almanca hilfsnote) – köməkçi not
Hinaufgestimmt (Almanca hináufgeshtimt) – köklənmiş (ci) daha yüksək [skripka, sim və s.]
Hinaufziehen (Almanca hináuftsien) – yuxarı sürüşdürmək (simli portamento) [Mahler. 2 nömrəli simfoniya]
Hinter der Szene (Alman hinter der scene) – səhnədən kənar
Hinunterziehen (Alman hinuntercien) – aşağı sürüşdürün
Hirtenhorn (Almanca Hirtenhorn) – çoban buynuzu
Hirtenlied (Hirtenlid) – çoban mahnısı
Tarix sacra (lat. Historia sacra) – dini süjet üzrə oratoriya
Hit (ingilis hiti) – hit, məşhur mahnı; sözün əsl mənasında uğur
Hoboe (Almanca avara) – qoboy
Çınqıldamaq (Fransızca Oşe) - cırtdan (zərb aləti)
Maksimum (Alman Hoechst) – 1) hədsiz dərəcədə; çox; 2) ən yüksək
Höchste Kraft (höhste craft) – ən böyük güclə
Höhe des Tones (Alman höhe des tones) – yüksək səs
Klimaks (Alman höepunkt) – kulminasiya nöqtəsi, ən yüksək nöqtəsi
Hohe Stimmen (alman hoe shtimmen) – yüksək səslər
Hohlflöte (
Holz (Alman Holz), Holzblaser (Holzblezer), Holzblasinstrumente ( Holzblazinstrumente ) – ağac nəfəsli alət
Holzblock (Alman Holzblock) – taxta qutu (zərb aləti)
Holzharmonika(Alman holtsharmonika) – starin, adlanır. ksilofon
Holzschlägel (alm. Holzschlögel) – taxta çəkic; mit Holzschlägel (mit holzschlägel) – taxta çəkiclə [oynamaq]
Holztrompete (alman holztrompete) – 1) taxta boru; 2) alp buynuzunun görünüşü; 3) fərmana əsasən hazırlanmış nəfəs aləti. Vaqner opera üçün Tristan 
İzolda _ _ _ _ _ _ . hokvatus) – qoket – komik xarakterli orta əsr musiqi janrı; eynən, Horă'nun kəkələməsi
(rum. hóre) – chora (Moldova və rum. xalq rəqsi)
Hörbar (ger. kərbar) – eşidilən, eşidilən; kaum hörbar (kaum herbar) – çətinliklə eşidilir
buynuz (almanca horn, ingilis hóon) – 1) buynuz, buynuz; 2) burulğan; 3) buynuz
buynuz (İngilis hóon) – hər hansı nəfəs aləti (cazda)
Hörner-Verstärkung (herner-fershterkung) – əlavə buynuzlar
Qarınqulu (İngilis hóonpipe) – 1) bagpipes; 2) xalq ingilis rəqsi (dənizçi)
Hornquinten (Alman hórnkvinten) – gizli paralel beşliklər; sözün əsl mənasında beşdə bir buynuz
Hornsordine (Almanca hornsordine) – səssiz buynuz
Horn-tuba (Alman horn-tuba) – Vaqner tuba (tenor və bas)
At tükü(ing. hóoshee) – yay saçları
vafli (lat. hostias) – “Qurbanlar” – rekviyem hissələrindən birinin başlanğıcı
isti (ing. hot) – ənənəvi cazda ifa tərzi; sözün əsl mənasında isti
Hubsch (Alman hübsch) – gözəl, füsunkar, yaxşı
Huitième de supir (Fransız yuitem de supir) – 1/32 (fasilə)
Əhval (Fransız Humer) – əhval-ruhiyyə
Yumor (Alman yumoru) – yumor; mit Yumor (yumorla) – yumorla
Humoreska (Alman yumoreskası), Humoresque (Fransız yumorizmi) – yumoristik
Yumor (fransızca yumor, ingiliscə yumor) – yumor
Hüpfend (Alman hyupfend) – atlama [Şönberq. “Ay Pierrot”]
Tələsik(İngilis hedy-gady) – fırlanan təkərli lira
Hurtig (Almanca Hurtich) – cizgi filmi
himn (İngilis, himn), himn (Fransız imn), himn (Alman himni), Hymnus (lat. hymnus) – himn
Himnenartig (almanca himnenartich) – himnin xarakterində
Hyper (yunan hiper) – bitdi
Hypo (hipo) - altında
Hipofrigiya (lat. hipofrigius) – hipofriqiyalı [uşaq]

Cavab yaz